<samp id="vmklw"><strong id="vmklw"><menu id="vmklw"></menu></strong></samp>
    <bdo id="vmklw"><optgroup id="vmklw"></optgroup></bdo>

    <tbody id="vmklw"><span id="vmklw"></span></tbody>
    <samp id="vmklw"><strong id="vmklw"></strong></samp>
   1. <nobr id="vmklw"></nobr>
     <option id="vmklw"><div id="vmklw"><em id="vmklw"></em></div></option>

      <option id="vmklw"><div id="vmklw"></div></option>

      <track id="vmklw"></track>
      1. <track id="vmklw"></track>
      2. <option id="vmklw"></option>
       <option id="vmklw"><div id="vmklw"></div></option>
       <option id="vmklw"><div id="vmklw"></div></option>
       <track id="vmklw"></track>
      3. <track id="vmklw"></track>

       <tbody id="vmklw"></tbody>
       <bdo id="vmklw"><dfn id="vmklw"></dfn></bdo>
       <tbody id="vmklw"></tbody>
       <track id="vmklw"></track>
       <bdo id="vmklw"></bdo>

       <track id="vmklw"></track>
        <menuitem id="vmklw"></menuitem>
        <progress id="vmklw"><div id="vmklw"><address id="vmklw"></address></div></progress>
        <tbody id="vmklw"></tbody>
        1. <bdo id="vmklw"></bdo>
        2. <progress id="vmklw"><div id="vmklw"></div></progress>

         Site Map

         FAPAS 质控基准物质

                 英国FAPAS ฃจFood Analysis Performance Assessment Schemeฃฉ是1990年由英国农业渔业和食品部ฃจMAFFฃฉ创建ฃฌ其下属的水平测试组ฃจPTGฃฉ负责管理的非赢利性官方组织กฃ它是目前世界上最大的分析实验室水平测试的提供者ฃฌ与60 多个国?#19994;?000多家实验室保?#32622;?#20999;的联系ฃฌFAPAS 所提供的测试材料范围也是目前世界上最广的กฃ
                 世界各地的分析人员已认可FAPAS测试样品在实验室内部质量控制中的价值กฃFAPAS测试样品是一?#36136;?#29992;于人员培训กข鉴定及?#20848;?#26041;法性能的经济手段กฃ这些质控物将为您提供良好的内กข外质控评估结果กฃ

             ก๙ Fapas的质控样品更新很快ฃฌ具体的基准物和分析物请来电咨询กฃ

         样品

         分析项目

         二氧化硫

         坚果ฃจ花生กข巴西坚果กข干无花果กข榛子กข杏仁กข开心果ฃฉ

         黄曲霉素B&G或总量กข赭曲霉素กข

         铅กข镉

         威士忌กข白兰地

         乙醇กข乙酸กข甲醇กข丙醇

         鱼罐头

         灰分กข水分กข脂肪กข氮กข组胺กข总砷กข总汞กข镉กข铜กข甲基汞

         肉罐头

         灰分กข水分กข脂肪กข淀粉กข氮กข羟脯氨酸กข钙กข磷กข锌

         牛奶

         灰分กข水分กข脂肪กข蛋白质กข粗?#23435;ฌก?#38081;กข铅กข镁กข锰กข硒

         奶粉

         铝กข镉กข铬กข钼กข硒กขOC杀虫剂กขPCBs

         番茄酱

         糖度กข酸度กข氯化物

         可乐饮品

         总糖กข甜味剂กข安息香酸กข咖啡因กข糖精

         软饮料

         锑กข砷กข镉กข铬กข铜กข锌

         蟹肉罐头

         灰分กข水分กข脂肪กข氯化物กข砷กข汞กข镉กข铜

         燕麦片

         灰分กข水分กข氮กข粗?#23435;ฌก?/span>HT-2กขT-2

         熏鱼

         苯并蒽กข荧蒽

         小麦粉

         灰分กข水分กข氮กข?#23435;ฌก?#26432;虫剂กข重金属

         对虾

         硝基呋喃代谢物กข氯霉素

         鱼肉

         四环素

         蜂蜜

         ?#21069;?#31867;药

         婴儿配方奶

         大豆蛋白กข必需氨基酸กข重金属กขALAกขARAกขDHAกข总脂肪กข改性脂肪酸

         咖啡

         咖啡因กข重金属กข赭曲霉素A

         巧克力

         杏?#23454;?#30333;质กข花生蛋白质

         植物油กข氢化植物油

         杀虫剂กขOC杀虫剂กขPCBs

         果汁ฃจ苹果汁กข葡萄?#31181;ญกขิ介?#27713;ฃฉ

         糖度กข镁กข钾กข钠กข总酸กข棒曲霉素กข镉กข铁กข铅กข锡

         海藻

         无机砷กข总砷กข碘

         鱼油กข棕榈油

         杀虫剂กขPAHsกขΩ-3脂肪酸

         糖กข?#33519;?#31881;กข米粉

         重金属

         蔬?#22235;เก?#33889;萄干

         镉กข铅กข锡

         菠?#22235;?/span>

         硝酸盐

         饼干

         丙烯酰胺

         可可粉

         镉กข铅

         米กข玉米กข面粉

         杀虫剂

         大麦粉กข玉米粉กข?#33519;?#31881;

         赭曲霉素Aฃฌ烟曲霉素B1กขB2

         早餐麦片

         玉米烯酮
         ึุว์สฑสฑฟชฝฑฝแน๛ผวยผ ฝ๑อํบฑฑ30ัก5ึะฝฑบลย๋ ฒสฦฑอถืขป๚ษจร่ หซษซว๒ิคฒโืจผาฐฎฒสอ๘ ีใฝญ11ักฮๅ5ฟชฝฑฝแน๛ นใถซ11ัก5าปถจลฃ ฒสฦฑผผส๕ทึฮ๖ ีๆศหม๚ปขถทิ๕รดำฎวฎ ืใฒสสคธบฒสาปตศฝฑหฐ ฬ์ฝ๒ฟ์ภึ10ทึฟชฝฑฒ้ัฏ พบฒสภบว๒ทึฒ๎ิคฒโอฦผ๖ pcะาิห28ฟชฝฑฒฮฟผ พบฒสืใว๒ิคฒโศํผ ฐ๋ศซณกอๆทจ 11ัก5ศฮฐหื๎ฑฃฑพย๒ทจ ษฯบฃธฃภ๛ฒสฦฑ